siat.cas.cn  
新闻动态
 
您当前所在位置:首页 > 机构设置 > 科研部门 > 集成所 > 研究单元 > 环绕智能和多模态系统研究室 > 新闻动态
中心团队 研究方向 科研成果 新闻动态 信息发布 相关链接
(2009.08.03) E-Seminar: an Audio-guide e-Learning System
 
 
共1页  1